Η Clima Quest M.A.E. (στο εξής ΕΤΑΙΡΕΙΑ), με την ιδιότητα του αποκλειστικού διανομέα στην Ελλάδα των προϊόντων Gree δημιούργησε και διαχειρίζεται τον δικτυακό τόπο www.gree.gr για να προσφέρει πληροφορίες στους επισκέπτες του αναφορικά με τα προϊόντα GREE και συναφείς με αυτά υπηρεσίες.

Στοιχεία εταιρείας:

Επωνυμία: «CLIMA QUEST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ», δ.τ. «CLIMA QUEST Μ.Α.Ε..»

Διεύθυνση: Αργυρουπόλεως 2 A, Καλλιθέα Αττικής, Τ.Κ. 176 76

ΑΦΜ: 801390570, ΔΟΥ  ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 155788901000

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση

Τηλ.: +30 211 999 7500

Fax: +30 211 999 7555

Δευτέρα έως Παρασκευή 9:30-17:30 (εκτός αργιών).

Email: info@climaquest.gr

Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επισκέπτεται τις σελίδες του site-κάνει χρήση του για λόγους συντομίας στο παρόν αναφέρεται ως “χρήστης”. Όλες οι πληροφορίες και ενδεχόμενες υπηρεσίες που υπάρχουν στο site ή πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, ενώ η επίσκεψη στις σελίδες και/ή χρήση λειτουργικοτήτων/υπηρεσιών του site προϋποθέτουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή των ίδιων όρων.

Η χρήση του δικτυακού τόπου www.gree.gr διέπεται από τους παρόντες όρους, που αφορούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς όλους τους χρήστες και τους οποίους (όρους) οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του δικτυακού τόπου www. gree.gr συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, να αλλάξει τους παρόντες όρους. Η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας από τους χρήστες μετά από την ημερομηνία ισχύος οποιωνδήποτε αλλαγών στους όρους θα εκλαμβάνεται ως αποδοχή από τους χρήστες των αλλαγών αυτών.

1.    ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι οποιουδήποτε ή για άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, θετική ή αποθετική ζημία, συμπεριλαμβανομένης και της ζημίας συνεπεία ηθικής βλάβης, που σχετίζονται με ή απορρέουν από αυτόν το δικτυακό τόπο ή από οποιαδήποτε χρήση αυτού ή από οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο ή άλλη πηγή προς την οποία υπάρχει διασύνδεση, παραπομπή ή δυνατότητα πρόσβασης από τον παρόντα δικτυακό τόπο, ή για τη χρήση, φόρτωση («download») ή δυνατότητα πρόσβασης σε οποιαδήποτε υλικά, πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιωνδήποτε διαφυγόντων κερδών, απώλειας προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων, ακόμα και στην περίπτωση που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει ενημερωθεί ρητώς για το ενδεχόμενο να προκύψουν τέτοιες ζημίες.
  1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει αμέσως ή εμμέσως, τυχαία ή κατά συνέπεια, ή με οποιαδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του www. gree.gr συμπεριλαμβανομένης, χωρίς όμως να περιορίζεται, οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό των χρηστών (Η/Υ) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που απέκτησαν οι χρήστες μέσω του www.gree.gr.
  1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση, άμεση ή έμμεση, ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα είναι πάντοτε επίκαιρο, ασφαλές, χωρίς σφάλματα, θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών και ότι τα αποτελέσματα που θα προέλθουν από την χρήση του θα είναι αξιόπιστα, ακριβή και χωρίς σφάλματα.
  1. Ως αποτέλεσμα των συνεχών εξελίξεων, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο ενδέχεται να μην είναι πάντοτε πλήρως ενημερωμένες και, για το λόγο αυτό, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε βάση «ΩΣ ΕΧΕΙ» και «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ». Η χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας έγκειται αποκλειστικά στην κρίση και αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Ο χρήστης αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση/αξιολόγηση οποιουδήποτε περιεχομένου.
  1. Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας δεν παρέχει συμβουλές, ούτε κάνει οποιεσδήποτε συστάσεις ούτε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως βάση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια, πρόσκληση για επένδυση σε τυχόν άλλες κινητές αξίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή για συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.

2.    ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 • Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης της ιστοσελίδας www.gree.gr, εκτός ρητών εξαιρέσεων ή διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Το περιεχόμενο του www.gree.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και ως δικαιούχου λόγω μεταβίβασης από την κατασκευάστρια των εμφανιζόμενων προϊόντων αρχική δικαιούχο εταιρεία. Οποιαδήποτε πληροφορία (κείμενο, εικόνες, γραφικά) περιέχεται στο www.gree.gr μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση.

 • Όλα τα ονόματα υπηρεσιών ή/και προϊόντων που τυχόν αναφέρονται σε αυτήν την ιστοσελίδα αποτελούν εμπορικά σήματα της κατασκευάστριας εταιρείας ή/και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, των θυγατρικών τους, ή των συνεργαζόμενων με αυτήν και τις θυγατρικές της εταιρειών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εξουσιοδοτεί τους χρήστες να αντιγράψουν και να εκτυπώσουν αποσπάσματα ή έγγραφα από αυτήν την ιστοσελίδα (εκτός όσον αφορά περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτο πρόσωπο και έχει καθοριστεί ως τέτοιο) μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, δεδομένου ότι κάθε αντίγραφο ή απόσπασμα των εγγράφων αυτών ή των σελίδων, που αποκτάται, διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ανακοινώσεις ιδιοκτησίας και κάθε αποποίηση που εμπεριέχεται σε αυτές. Όλα τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή/και της κατασκευάστριας εταιρείας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
  • Είναι παράνομη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του www.gree.gr χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
  • Εκτός και αν άλλως εγγράφως ορίζεται διαφορετικά, η αντιγραφή για εμπορικούς σκοπούς, τροποποίηση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων της παρούσας ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε μορφή, που να βασίζεται σε αυτήν και / ή στο περιεχόμενό της, ή η ενσωμάτωση σε άλλες ιστοσελίδες, των συστημάτων ηλεκτρονικής ανάκτησης, απαγορεύεται. Κανένας σύνδεσμος (link) σε αυτή την ιστοσελίδα δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε άλλη ιστοσελίδα χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

3.    ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Δια της ιστοσελίδας www.gree.gr δύναται να παρατίθενται παραπομπές σε περιεχόμενο δικτυακών τόπων (web-sites) τρίτων – να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να διοδεύονται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners, video) σε δικτυακούς τόπους (web-sites) τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν τους αντιπροσωπεύει και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους, δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία παρατίθενται μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Οι ανωτέρω παραπομπές – σύνδεσμοι υπάρχουν και έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του www.gree.gr ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ή τραυματισμό των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, καθώς ο επισκέπτης/χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

4. ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Η ιστοσελίδα απευθύνεται σε κοινό ενηλίκων (όπως είναι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συνεργαστούν με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως επαγγελματίες στο χώρο του κλιματισμού, καθώς και ενδιαφερόμενοι αγοραστές των εμφανιζόμενων προϊόντων, που αναζητούν λύσεις κλιματισμού, αντλίας θερμότητας και αφυγραντήρα (για οικιακή χρήση αλλά και εμπορική χρήση πχ ξενοδοχεία),   γενικά τα άτομα/φορείς κ.α που αναζητούν πληροφορίες σχετικά με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ- τα εμφανιζόμενα στην παρούσα ιστοσελίδα και διατιθέμενα από αυτή προϊόντα). Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν συγκεντρώνει ούτε προτίθεται να συγκεντρώσει πληροφορίες από ή σχετικά με παιδιά.

5.    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

 • Η ιδιότητα του χρήστη αυτής της ιστοσελίδας είναι προσωπική για τον χρήστη και είναι υπεύθυνος (ο χρήστης) για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που θα προκύπτει από αθέμιτη, μη ενδεδειγμένη, μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
  • Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την παροχή όλου του εξοπλισμού που απαιτείται για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα και για όλες τις σχετικές χρεώσεις τρίτων μερών (πχ. τηλεφωνικές χρεώσεις και χρεώσεις παροχέα υπηρεσιών Internet).
  • Ο χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μόνο σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Στην περίπτωση που η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού της ιστοσελίδας από την πλευρά του χρήστη έχει ως αποτέλεσμα τη ζημία οποιουδήποτε ατόμου το οποίο στη συνέχεια εγείρει αξίωση εναντίον της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, συμφωνεί ότι θα αποζημιώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για όλες τις απώλειες και/ή ζημιές που θα προκύπτουν από μια τέτοια αξίωση.
  • Ο χρήστης αυτής της ιστοσελίδας αναλαμβάνει:
   • να μην ενεργεί, κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, εν γνώσει του ή ακουσίως, αντίθετα σε οποιεσδήποτε νομικές ή ρυθμιστικές απαιτήσεις οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής που έχει δικαιοδοσία επάνω του ή επάνω σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που αναλαμβάνει.
   • να μην χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα για να προβεί σε μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες να πρόσβασης των συστημάτων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των δικτύων τρίτων μερών.
   • να μην χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για να διεξάγει επιχειρηματική δραστηριότητα ή άλλες δραστηριότητες ή να συμβάλλει σε δραστηριότητες που απαγορεύονται εκ του νόμου.
   • να μην χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για τη μετάδοση οποιουδήποτε υλικού που είναι δυσφημιστικής, προσβλητικής ή απειλητικής φύσης ή το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων μερών, ή για το σκοπό της πρόκλησης διατάραξης, παρενόχλησης, ή περιττής ανησυχίας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ή να αποστέλλετε μηνύματα τα οποία γνωρίζει ότι είναι ψευδή ή να κάνει χρήση της ιστοσελίδας για τέτοιους σκοπούς
   • να ενημερώνει άμεσα την ΕΤΑΙΡΕΙΑ σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια οποιασδήποτε φύσης εναντίον του για οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας και, κατόπιν αιτήσεως από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, να διακόψει άμεσα την πράξη για την οποία έγινε η κατηγορία, και
   • να ενημερώνει άμεσα την ΕΤΑΙΡΕΙΑ σχετικά με οποιεσδήποτε ενέργειες από οποιονδήποτε συνιστούν αθέμιτη – μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας, εξ αφορμής της δικής του χρήσης.

6.    ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

H χρήση του λογισμικού που φορτώνεται («download») από αυτήν την ιστοσελίδα εναπόκειται αποκλειστικά στην κρίση και αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων από τον χρήστη, ο οποίος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι τηρούνται οι όροι, προϋποθέσεις και σημειώσεις αδείας χρήσης του λογισμικού που φορτώνει («download») από αυτή την ιστοσελίδα στον προσωπικό του υπολογιστή, καθώς και ότι το ως άνω λογισμικό είναι συμβατό με τον υπολογιστή και δεν περιέχει ιούς.

7.    ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει ή να αποσύρει οποιοδήποτε μέρος ή ολόκληρη την ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα ισχύσουν από την επόμενη φορά που ο χρήστης θα επισκεφθεί την ιστοσελίδα. Οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης για ζημία που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφορικών στο διαδίκτυο.

8.    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Όλες οι ερωτήσεις των χρηστών θα πρέπει να αποστέλλονται είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info@climaquest.gr είτε τηλεφωνικά στα άνωθι αναφερόμενα στοιχεία επικοινωνίας είτε μέσω φόρμας επικοινωνίας, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ, με συμπλήρωση αυτής.

9.    ΓΕΝΙΚΑ

Εάν οποιοσδήποτε εκ των παραπάνω όρων ήθελε θεωρηθεί ως μη εφαρμόσιμος, δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής των υπόλοιπων όρων.

Οι παρόντες όροι αυτοί αντιπροσωπεύουν τη συμφωνία μεταξύ του κάθε χρήστη και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και διέπει την πρόσβαση και την χρήση της ιστοσελίδας από την πλευρά των χρηστών.

Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με την κείμενη ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Για την χρήση cookies από τον παρόντα ιστότοπο, παρακαλούμε ανατρέξτε για να δείτε αναλυτικά ποια cookies χρησιμοποιούμε και την Πολιτική των Cookies πατώντας εδώ.

Για ενδεχόμενα δικαιώματά σας που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα, παρακαλούμε ενημερωθείτε από τη Δήλωση Απορρήτου μας, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ. Χρήση της ιστοσελίδας μας συνεπάγεται αυτοδίκαια ενημέρωσή σας για την εν λόγω Δήλωση και αποδοχή αυτής.

Εφόσον εισέρχεστε στον παρόντα ιστότοπο οπότε και κάνετε χρήση αυτού, αποδέχεστε και συναινείτε στα παραπάνω καθώς και στους παρόντες Όρους Χρήσης που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www. gree.gr.